Informace o plánované opravě (výměně) vysokotlakého plynovodu v obci Velké Březno.

V současné době probíhá připravovaná investice plynárenského zařízení. Firma GASNET vyměňuje vysokotlaké potrubí plynu, které vede ve spodní části naší obce, tedy pod bývalým Benarem, Domovem pro seniory a podél řeky Labe směrem na Malé Březno. Dále bude pokračovat výměna pod fotbalovým hřištěm, bohužel v trase cyklostezky. Plynové potrubí je uloženo pod cyklostezkou a pod stávající březovou alejí. Tyto břízy byly vysázeny přesně nad plynovým potrubím, tedy v ochranném pásmu plynovodu a dojde k jejich částečnému odstranění. Plynárna samozřejmě má v povinnostech uvedení terénu do původního stavu, ale k vysazení stromů do ochranného pásma určitě nedojde. Stavba je označena informační tabulí, na které jsou uvedeny kontakty na odpovědné pracovníky.

Obec již několikrát využila tuto informaci, zvláště na urgenci úklidu místních komunikací zasažených stavbou. Dále řeší poškození lavičky a odpadkového koše u přívozu. Zatím pracovníci zhotovitele všem připomínkám vyhověli a kladně přistoupili k řešení požadavků obce. V případě, že dochází k výměně potrubí ve stávající trase, nepodléhá tato stavba stavebnímu povolení ani územnímu řízení, tedy zhotovitel nepotřebuje souhlasy dotčených vlastníků nemovitostí. Proto obec nemá pravomoc uplatňovat své požadavky. 

Věříme, že stavba proběhne tak, aby co nejméně zatěžovala chod obce a neobtěžovala občany. V případě jakýchkoli připomínek se obraťte na obecní úřad.

8870.jpg

8867.jpg

8869.jpg

8868.jpg

8871.jpg

8873.jpg

8874.jpg

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím