HISTORIE OBCE - ŠKOLNÍ

zpět na Fotogalerii

1005.jpg Začátek 70. let. Děti z MŠ Valtířov. 1006.jpg Rok 1978-1979. Děti před MŠ Valtířov. 1007.jpg Děti v MŠ Valtířov, ještě ve staré školce, která se nacházela v domě č.p. 76 v Kolonii. Foto pochází z přelomu 50. a 60. let.
1008.jpg Děti a učitelky MŠ Valtířov, rok 1975. Učitelky zleva: p. Jiřina Krištofovicová, neznáme, p. Krbcová, rozená Pohunková. 1009.jpg Počátek 80. let - děti a učitelky před novou MŠ ve Valtířově. Učitelky zleva: p. Hana Koníčková, neznáme, p. Strelková, p. Stanislava Braunová. 1010.jpg Třída zdejší školy, ročník narození 1948.
1011.jpg I. stupeň ZŠ Velké Březno, ročník 1946, kde v první řadě uprostřed stojí Král, Mára. Ve druhé řadě poznáváme Čičovskou, Kotrbatého, Petra Šestáka. Ve třetí řadě uprostřed: J. Literbachová. Ve čtvrté zleva: Dobnerová, vpravo Votrubová. V horní řadě E. Medová, Pečiva, Karel Hynek . 1012.jpg I. stupeň ZŠ, tř. učitel p. Bílý, rok 54/55, ročník narození 1948 . 1013.jpg I. stupeň ZŠ, učitel a ředitel p. Dvořák, rok narození 1944. Spodní řada zleva: Lída Králová, Ruda Hajselna, Jindřich Turek, Josef Krišto.fovic, Václav Burian, Alena Rysová, neznáme, Jirí Štefík, Josef Cáp. Strední rada zleva: Jirí Motycka, Marie Kubátová, neznáme, Jirí Kozel, Vašek Horálek, Kryštof Bela. Tretí rada zleva: Josef Plecitý, Marie Otcenášková, Jana Kulhánková, Jarka Komínková, Norma Eckertová, Josef Motycka. Horní řada
1014.jpg I. stupeň ZŠ, rocník narození 1944, 3. třída. Dolní řada zleva: Jarda Bušek, Černíková, Marie Otčenášková, Alena Rysová, Jana Komínková, Norma Eckertová, Jindra Turek, Josef Čáp, Josef Kryštofovic. Druhá řada zdola zleva: Milan Pec, Petr Lacina, Jiří Motyčka, Jana Kulhánková, Jiří Štefík. Třetí řada zleva: Konečný, Josef Plecitý, Standa Záveský, Jirka Kozel, Václav Burian, Ruda Hanych, Josef Komárek. Horní řada zleva: Helena Ždárecká, Jarda Vojtíšek, Josef Motyčka, Jarda . 1015.jpg Žákyně 7.A ZŠ Velké Březno v roce 1957, ročník narození 1944. Hroní řada zleva: Janoušková, Chudáčková, Vindušková, Ždárecká, Melánie Raichlová,, neznáme, Helena Zítková, Jutta Weidmannová, Ovena Kresánková. Prostrední řada zleva: Blažena Kuberová, Vlasta Voříšková, neznáme, neznáme, Marta Hofmanová, Jana Kulhánková, Alena Grohová, Alena Andělová. Spodní řada zleva: Hana Hasprová, Jitka Šrámková, Jana Černíková. 1016.jpg 7.B ZŠ Velké Březno v roce 1957, ročník 1944. Dolní řada zleva: Jarda Rohlík, Jarda Holub, Franta Wiener, Josef Krištofovic, Jarda Bušek, třídní učitelka Daníčková, Jindra Turek, Václav Burian, Petr Hrbatý, Josef Luka, Jirka Motyčka. Střední řada zleva: Jirka Kozel, Mirek Forechtner, Vašek Horálek, Miloš Hanuš, Josef Antal, Petr Lacina, Standa Záverský, Jan Šorf, Slávek Tuma, Jarda Vojtíšek. Horní řada zleva: Viktor Štefánek, Jan Kalac, Emanuel Zima, Zuza, Jarda Havlíček, Jan Holík, Bohumil Novák, Josef Plecitý, Václav Neubauer.
1017.jpg Rok 1958, 8A ZŠ Velké Březno roční narození 1944 Horní řada zleva: Jaroslav Havlíček, Jan Holík, Miloš Hanuš, Jiří Kozel, Mirek Forchtner, Bohumil Novák, Josef Plecitý, Emanuel Zima, Jan Šorf, Jaroslav Vojtíšek, Standa Záverský. Střední řada zleva: Jan Kalač, Viktor Štefánek, Slávek Tůma, Jindra Turek, Marie Andělová, Blažena Kuberová, Vindušková, Jarda Holub, Vláďa Hubatý, Josef Luka, Václav Horálek, třídní učitel p. Daníčková. Dolní řada zleva: Jana Janoušková, Helena Zítková, Jutta Weidmannová, Alena Grohová, Iva Hlubůčková, Marie Čižmanová, Marie Břečťalová, Jitka Šrámková, Melánie Reichelová, Jitka Petráková, Jana Kulhánková. Sedící zleva: Petr Lacina, Jarda Bušek, Jan Antal, Josef Krištofovič. 1018.jpg 6. třída ZŠ, ročník narození 1944, třídní učitel p. Jahelka. Horní řada zleva: Marie Andelová, Jarda Havlíček, Rudolf Hanych, Václav Horálek. Druhá řada shora zleva: Petr Lacina, Jan Holík, Josef Komárek, Vilík Ebl, Marie Hanušová. Třetí řada shora zleva: Jarda Bušek, Kryštof Bela, Václav Burian, Jirka Kozel, Mirek Forchtner, Jarda Holub, Iva Hlubučková, Helmut Maciezik z Velichova. Spodní řada zleva: Komínková, Lída Králová, Norma Eckertová, Alena Grohová, Jana Černíková. 1034.jpg Šk. rok 1955/1956 . První řada zleva: Schneiderová, Urbanová, Otčenášková, Vlček, Václavík, Vašíček, Majtán, Skala, Veselka, Novotná . Druhá řada: Volný, Vojtíšek, Viták, Svobodová, Zatírandová, Říhová, Rot, Štípková, Ulrych, Zeminová . Třetí řada: Průša, Pumpr, Vachuňková, Slezáková, Přibylová, Zítková, Táborská . Tř. učitelka Bočková .
1021.jpg 22.6.1946 – 3.A zdejší školy v popředí ředitel Bruka a zástupce Solař. 1022.jpg Sál Tivoli ve Velkém Březně (prosinec 1937). 1023.jpg Ročník narození 1945, 7.třída ZŠ Velké Březno. Horní řada zleva: neznáme, Jiří Novotný, Petr Pečiva, Vladimír Novák, Milan Hofman z Valtířova, neznáme, Standa Krotil, Zajpt, Ivan Novák. Střední řada zleva: Jaroslav Jandl, Jiří Daneš, Schrödel, František Šebek, František Lašek, Jaroslav Tlapák, Karel Hynek, Juraj Danko, Zdeněk Zuza. Dolní řada zleva: Olda Lederer, Milan Hajas, Ladislav Jančík, neznáme, Jiří Štefík, František Mára, František Kotrbatý, Medřický, Kryštof Bela, Mirek Petana a Kučera (z Varty) .
1025.jpg 8 třída ZŠ, ročník 1942 narození. Dolní řada zleva: Pavla Bušková, Jana Cáková, Krista Šestáková, Petr Vavřena, Jiří Čičovský, Josef Myška, Ruda Štípek, Mirek Dobner, Jan Michalko. Střední řada zleva: Alois Krejčík - třídní učitel, Bakešová, Marta Konopiská, Miluška Kuncová, Stáňa Veselková, Marie Průšová, Lída Beranová, Ota Pečiva, Jiří Kučera, Dušan Filo, Ladislav Černík. Horní řada: Marta Česalová, Zdenka Chmelová, pod ní Hana Čermáková, Marta Rofová, pod ní Olga Vlková, Blanka Vinklerová, Jana Urbanová, pod ní Jiří Černecký, Jana Kuberová (z Valtířova), pod ní Ruda Bomba. 1026.jpg Učitelský sbor rok 1963-1964. 1027.jpg Zleva sedící: Božena Lapšová, Iva Varcholová, Marie Chudobová, Ivanka Nováková, Růžena Fialová, Marie Kurková . zleva stojící: Jana Márová, neznáme, neznáme, Ervín Dostálek, Marie Kocandová, Marie Majerová, Josef Lapšo, František Sobota, pí. Šuchlová, Jana Parková, Marta Dolínská, neznáme, ředitel Alois Krajíček .
1028.jpg Třída ZŠ Velké Březno, rok 1951 - třídní učitelka p. Sekáčová - spodní řada zleva: Antonín Labuda, Černík, Batovec, Milan Pejril, František Störzer, Oldřich Jaroš. Střední řada zleva: Mirek Hron, Václav Kubík, Jaroslav Studený, Jaroslav Petana, Jirí Suchý, Josef Cmejrek, Jaroslav Jech. Střední horní řada: Václav Franěk, Svatopluk Hajný, Julius Oklamčák, Kamil Bela, Oldřich Mrnák. Horní zleva: Petr Šimon, Ruda Javůrek, Kalač, Vlasta Haspra, Zdeněk Pták, Karel Urban, Ladislav Kune a Jarda Erben . 1029.jpg Mateřská škola 1960. 1030.jpg Závodní jesle Benar, otevřené v roce 1951.
1031.jpg Spodní řada zleva : A. Bláha, K. Bela, J. Suchý, F. Störzer, O. Mrnák, J. Stupka, K. Maruška, P. Šimon, J. Erben . Druhá řada zleva : Kurej, J. Oblunečák, Z. Pták, M. Resánek, R. Bobeš, V. Haspra, A. Hušek, M. Bacák, neznáme . Horní řada zleva: K. Ryšavý, H. Uhrová, V. Trojanová, J. Koblasová, H. Sochurková, M. Pozlerová, A. Podzimková, neznámý, G. Balog, učitelka Kettnerová . 1032.jpg Růžena Bočková tř. uč. - šk. rok 1953/1954. První řada zleva: Otčenášková, Breštálová, ?, ?, Viták, Veselka, Skala, Schneiderová, Zeminová . Druhá řada: Štefík, Procházka, Ulrych, Němec, Václavík, Novotná, Rot, Urbánková, Štípková . Třetí řada: Slezáková, Zítková, ?, Šnajberk, Říhová, Táborská, Smyčková. Čtvrtá řada: Pumpr, Průša, ?, Vojtíšek, Volný . 3163.jpg Třída zdejší školy ročník narození 1945.
3164.jpg Třída zdejší školy ročník narození 1945. 3165.jpg Třída zdejší školy ročník narození 1945. vpravo učitel Miloslav Literbach. 3166.jpg Třída zdejší školy ročník narození 1945.
3167.jpg Třída zdejší školy ročník narození 1948. třídní učitelka Helena Zimová (provdaná Jordánová). 3168.jpg Třída zdejší školy ročník narození 1945. Dole uprostřed učitel Alois Krajíček později ředitel ZŠ Velké Březno.

zpět na Fotogalerii

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost.

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně.
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat.
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamu, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné.