Strategické a rozvojové dokumenty

  • Strategický dokument obce Velké Březno 2017 - 2026 - v současné době je schválen nový a aktualizovaný plán rozvoje obce s výhledem do roku 2026 včetně strategických cílů. Součástí jsou i výsledky dotazníkového šetření. Aktuální informace lze nalézt v zápisech z jednání zastupitelstva obce.
  • Střednědobý výhled rozpočtu obce - Obec Velké Březno si nechala zpracovat finanční analýzu a výhled rozpočtů obce uzavřenou ratingem dle Cityfinance. Analýza zahrnuje zejména finanční zdraví (rating), trendy financí a stanovuje strop bezpečného úvěrového zatížení k financování cílů samosprávy. Z výsledků analýzy vychází hodnocení Finančního zdraví obce Velké Březno známkou A+, tedy výborná finanční kondice. Více v samotném dokumentu.
  • Územní plán - územní plán obce Velké Březno není v současné době k dispozici v digitální verzi. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zahájení práce na novém a digitalizovaném územním plánu dne 25. dubna 2016

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím