Majetková a bytová komise:

Členové komise:

  • Bc. Tomáš Pýcha - předseda
  • Jan Mlejnek
  • Jitka Černá
  • Ivan Mottl
  • Ing. Jiří Pavliš

Agenda majetkové komise 2020

Agenda majetkové komise 2019

Agenda majetkové komise 2018

Agenda majetkové komise 2017

Agenda majetkové komise 2016

Agenda majetkové komise 2015

Agenda majetkové komise 2014


Komise:

  • Ve spolupráci se správou obecního majetku vydává stanoviska k prodeji či pronájmu obecního nemovitého majetku a movitého majetku v hodnotě nad 50 000 Kč.
  • Vydává stanoviska k nabytí nemovitého majetku a movitého majetku v hodnotě nad 50 000 Kč.
  • Vydává stanoviska k bezúplatnému převodu majetku nebo převodu majetku obce do hospodaření třetí osobě.
  • Rozpracovává zásady bytové politiky obce schválené zastupitelstvem obce, ve spolupráci se správou obecního majetku navrhuje kritéria pro výběr žadatelů, stanovuje a vede pořadí žadatelů o nájem bytu ve vlastnictví obce.
  • Předkládá návrhy, připomínky a vyjádření k řešení otázek bydlení v obci, zejména: 

-  ve spolupráci se sociální komisí rady obce doporučuje uzavření nájemní smlouvy k bytu ve vlastnictví obce mimo pořadí,      

- navrhuje uzavření nájemní smlouvy k bytu či nebytovému prostoru ve vlastnictví obce,     

- ve spolupráci se správou obecního majetku sestavuje plán údržby domovního a bytového fondu, zejména druh a rozsah oprav prováděných nad rámec běžné údržby a investice vedoucí ke zhodnocení majetku,       

-  ve spolupráci se správou obecního majetku vytipovává a navrhuje domy, které budou určeny k prodeji.

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím