ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY PRÁVNÍHO ZÁSTUPCE OBCE PRO VEŘEJNOST

Od ledna 2018 je změněna pracovní doba právního poradce pro veřejnost: v úterý a ve čtvrtek od 9:00 - 10:00 hod. a od 13:00 - 14:00 hod.