Výsledky 32. jednání zastupitelstva obce

V pondělí 25. června proběhlo 32. jednání zastupitelstva obce v tomto volebním období. Schválená usnesení naleznete zde. Průběh jednání i s usneseními, o kterých bylo hlasováno, ale nebyly přijaty pro nedostatek potřebných hlasů, je k nahlédnutí v zápise z jednání.