Úklid komunikací

Ve dnech 7. - 8. dubna proběhne úklid místních komunikací po zimní údržbě. Žádáme proto vlastníky vozidel, aby v tyto dny omezili parkování na místních komunikacích.