SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

V sobotu 24. března se ve Velkém Březně a Valtířově uskuteční mobilní svoz nebezpečného odpadu.

Nebezpečnými odpady jsou: odpady vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností např. olejové filtry, laky, barvy, ředidla, rozpouštědla, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek aj.

Do svozu nepatří: stavební odpad, komunální odpad, biologicky rozložitelný odpad aj.