Starosta k občanům

1 2 3 Další

Organizace Dne obce Velké Březno

24.02.2017887

Vážení spoluobčané, v letošním roce uběhne 850 let od 1. písemné zmínky o osadě Březno, ... Více ...

Současná situace restaurace Tivoli

09.02.2017876

Objekt restaurace Tivoli je vlastnictvím obce Velké Březno. V roce 1993 jej obec pronajala i s p ... Více ...

Hodnocení roku 2016

21.12.2016853

Vážení spoluobčané, rok 2016 je téměř u konce a stejně jako v loni bych chtěl na tomto mí ... Více ...

PF 2017

21.12.2016852

Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a m ... Více ...

Cena vodného a stočného pro rok 2017

20.12.2016847

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 18. jednání dne 14. 12. 2016 návrh na zvýšení ceny vod ... Více ...

Rozpočet obce pro rok 2017

20.12.2016845

Zastupitelstvo obce schválilo dne 14. 12. 2016 rozpočet obce pro rok 2017. Rok 2017 bude z hledisk ... Více ...

Anketa - Návrhy úprav náměstí pod hodinami ve Velkém Březně.

19.12.2016843

Vážení spoluobčané, díky spolupráci se Střední průmyslovou školou stavební a Střední o ... Více ...

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu vodního hospodářství ÚK

24.10.2016818

Naše obec byla úspěšná při podání žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK a ... Více ...

Veřejné zakázky na likvidaci komunálního odpadu a provozování, správu a údržbu veřejného osvětlení

24.10.2016816

Rada obce schválila na svém 36. jednání dne 19. 10. 2016 zadání zakázky malého rozsahu s ná ... Více ...

Pronájem obecních bytů bude od 1. 1. 2017 dle nových pravidel.

24.10.2016815

Rada obce schválila na svém 36. jednání dne 19. 10. 2016 návrh Pravidel pro příjem žádostí ... Více ...

1 2 3 Další