Starosta k občanům

1 2 3 4 Další

Chcete se stát aktivní součástí oslav 850 let obce Velké Březno?

20.06.2017974

Jakou součást oslav 850 let od první zmínky o naší obci je v sobotu 30. 9. 2017 plánován pr ... Více ...

Oslava 850 let od vzniku obce Velké Březno

20.06.2017972

V letošním roce si připomínáme neuvěřitelných 850 let od první písemné zmínky o osadě B ... Více ...

Nová mapová aplikace na webových stránkách

19.06.2017970

Pro zvýšení přehlednosti a lepší informovanosti jsme v našich obecních internetových strán ... Více ...

Péče o veřejnou zeleň

18.05.2017941

Obec Velké Březno obhospodařuje cca 180 000 m2 veřejných zelených ploch. Za účelem zajiště ... Více ...

VZ „Oprava místní komunikace 51c Nad Nádražím a 50c Na Vyhlídce“

18.05.2017940

Obec získala z Ministerstva místního rozvoje dotaci 1 000 000 Kč na opravu výše uvedené míst ... Více ...

Výstavba nové školní jídelny

18.05.2017939

Rada obce projednala a schválila návrh komise investiční a stavební na změnu dokumentace pro ... Více ...

80 let výročí slavnostního otevření české školy ve Velkém Březně

18.05.2017938

Dne 13. 6. 2017 uplyne 80 let od slavnostního otevření první české školy ve Velkém Březně. ... Více ...

Instalace Kamer

18.05.2017936

V současné době probíhá instalace kamerového systému na sběrném místě, dále se počítá ... Více ...

Dodávka elektrické energie

18.05.2017930

Vzhledem ke konci platnosti smlouvy o dodávkách elektrické energie s ČEZ prodej k 31. 3., probě ... Více ...

Restaurace Tivoli má nového nájemce

09.05.2017916

Rada obce schválila uzavření nájemní smlouvy o pronájmu objektu restaurace Tivoli. Z čtyř z ... Více ...

1 2 3 4 Další