Sportovní klání Valtířováci x Velkobřezňáci x Vítováci v rámci oslav 850 let obce

Milí sportovní nadšenci i nenadšenci, naše obec letos oslaví 850 let od první písemné zmínky a v první den těchto oslav proběhne ve Valtířovské pískovně sportovní klání zástupců Valtířova, Velkého Března a Vítova. Kapitáni jednotlivých týmů stále nabírají své členy. Proto neváhejte a Valtířováci, kontaktujte pana Romana Křivánka na email: [email protected]. Velkobřezňáci, kontaktujte pana Jiřího Hovorku na email: [email protected]. Zástupci každého teamu obdrží vlastní tričko na památku. Zde je malá ochutnávka disciplín: kop na fotbalovou bránu, střelba na koš, biatlon na suchu, přetahování lanem atd. M. Kulhánek