SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 7.11.2017

V úterý 7.11.2017 ve 14:00  proběhlo na Obecním úřadě ve Velkém Březně  v letošním roce již  druhé slavnostní uvítání nových občánku do života.

Ještě před tím než pan starosta přednesl slavnostní řeč, ukázaly všem přítomným  děti z mateřské školky krásné vystoupení. Malí občánci dostali na památku pamětní knihu, hračku a rámeček na rodinné foto a  maminky kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy a obdrželi pamětní list.


Děkujeme tímto  paní učitelce Ivaně Mottlové a  dětem z mateřské školy za přípravu krásného programu na tuto akci.

A závěrem ještě  jednou a tentokrát písemnou formou, přejeme maličkým občánkům, jejich rodičům a jejich rodinám pevné zdraví, štěstí a dostatek energie při překonávání životních překážek.

Byli uvítání tito občánci:

Jan Kosík

Jan Schneider

Marián Pečiva

Adam Ondřejka

Michaela Neumannová

matrikářka

5202.jpg

5200.jpg

5201.jpg

5198.jpg

5197.jpg

5196.jpg