Seminář pro žadatele o dotaci z OPZ - Podpora lokální zaměstnanosti II a Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů II.

MAS Labské skály, z.s. zve všechny zájemce na seminář pro žadatele o dotaci z operačního programu zaměstnanost - Výzvy č. 3/OPZ s názvem Výzva MAS Labské skály, z.s. - Podpora lokální zaměstnanosti II. a výzva č. 4/OPZ - Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů II.