Nejčastější dotazy a řešení možných situací

číslo

Druh činnosti

Úsek obecního úřadu

1

Nahlášení havárie vody

602 692 087

2

Nahlášení havárie plynu - tel. 1239

RWE Severočeská plynárenská

3

Ověřování listin

Matrika

4

Přihlášení k trvalému pobytu

Evidence obyvatel 

5

Svatební obřady

Matrika

6

Vydání občanského a cestovního průkazu

Vydává MmÚl

7

Vše o stavbě a jednání na stavebním úřadu

Stavební úřad

8

Placení místních poplatků

Podrobnosti

9

Kolik činí pronájem z obecního pozemku?

Obecní pozemky

10

Za kolik se prodávájí obecní pozemky?

Obecní pozemky

11

Svoz komunálního, nebezpečného odpadu a žoků s biologickým odpadem

Odpadové hospodářství

12

Rozmístění kontejnerů na separovaný odpad - viz mapa.

Odpadové hospodářství

13

Informace o Sběrném dvoru

Sběrný dvůr

14

Pálení zahradního bioodpadu a pálení ohňů

Hasiči Velké Březno

15

Jak poslat příspěvek do Obecního Zpravodaje

Redakce OZ

16

Vydání rybářského lístku

Finanční úsek

17

Kdo je vlastníkem přípojky vody a kanalizace?

Vodní hospodářství

18

Jak zjistit tvrdost vody?

Vodní hospodářství

19

Jaká je cena vody v obci ( vodné a stočně)?

Vodní hospodářství

20

Kde najdu protokoly s rozborem pitné vody?

Vodní hospodářství

21

Co se smí či nesmí vypouštět do kanalizace?

Vodní hospodářství

22

Krizová příručka občana - co si vzít sebou při mimořádné události 

Krizový info systém

23

Pronájem hrobového místa ve Valtířově

Správa obecního majetku

24

Vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Správa bytů

25

Povolení ke kácení stromu

Životní prostředí

26

Jak často sekat pozemek?

Životní prostředí

27

Výpisy z rejstříků přes Czech POINT systém

CzechPoint

28

Pronájem tělocvičny a školního hřiště

Základní škola

29

Při jakékoliv poruše na veřejném osvětlení v obci Velké Březno - Valtířov volejte zdarma na: 800 101 109

Správa obecního majetku

30

Přidělování popisných nebo evidenčních čísel domů v obci Velké Březno

Úsek správních činností