Poděkování za úklid

Žáci ze ZŠ ve Velkém Březně se již po druhé zapojili do celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Tentokrát se do akce zapojilo hned 90 žáků z 1.A, 3.C, 4.B a 6.B. Ve spolupráci s obecním úřadem byla vytipována černá skládka nad Valtířovskou pumpou. Na děti čekalo 32 pneumatik, několik pytlů stavební sutě, nesčetně igelitů, pet lahví a lahví od piva, k překvapení všech také kočárek pro dvojčátka. Celkem se naplnilo 60 pytlů. Obecní úřad se postaral o odvoz všeho odpadu do sběrného dvora, za což jim moc děkujeme. Žáci uklízeli od 8.30 do 11 hodin a myslím si, že naši žáci už do přírody nic neodhodí. Šidáková Lenka

ZŠ Velké Březno obdržela děkovný dopis.

Fotky zde.