Oznámení záměru - Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem - Střekov - Děčín východ

Do oznámení záměru lze nahlédnout v úředních hodinách na podatelně obecního úřadu. Dále je možno seznámit se s obsahem v Informačním systému EIA na internetové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru 0V4182.

6002.pdf 495 kB