Oznámení - platby záloh na rok 2017 za vodné a stočné - odečty vodoměrů