Organizace Dne obce

Vážení spoluobčané, v letošním roce uběhne 850 let od 1. písemné zmínky o osadě Březno, proto bychom rádi uspořádali s kulturní komisí další Den obce. Abychom zvýšili Váš zájem o tuto akci, dovolujeme si Vás požádat o zaslání námětů k této akci. Především by nás zajímalo, jaké aktivity byste rádi uvítali (taneční zábava, sportovní klání, atrakce pro děti, prezentace organizací z naší obce). Své náměty prosím posílejte na mail [email protected], či [email protected] nejpozději do 31. 3. 2017. Děkuji. Mgr. Michal Kulhánek, starosta obce, Ing. Mgr. Michal Šidák, místostarosta obce.