Oprava MK Nad Nádražím a Na Vyhlídce.

Ve dnech 05. - 06. 10. 2017 proběhne frézování místní komunikace Nad Nádražím a Na Vyhlídce. Provoz na těchto komunikacích by měl být omezen jen částečně.