OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - dočasné omezení užívání pitné vody

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, vydal veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu Obce Velké Březno. Do 31. 8. 2018 se zakazuje zálivka pozemků, napouštění bazénů a akumulačních nádrží, dopouštění vlastních vodních zdrojů a mytí automobilů.