Obnova vodovodu v ul. Školní, Pod Strání, Krátká

Příští týden budou zahájeny práce na obnově vodovoduulici Školní, Krátké a Pod Strání. Vodovod bude měněn po etapách a napojen bude do šachty v ulici Litoměřická. Z důvodu co nejmenšího omezení provozu na dotčených místních komunikacích, bude vodovod měněn převážně bezvýkopovou technologií. Děkujeme za pochopení.