Úseky obecního úřadu - kontakty

Starosta obce: Mgr. Michal Kulhánek, tel.: 412 528 476, mobil: 775 110 220, email: [email protected]

Tajemník obecního úřadu: Ladislav Boháč, tel.: 475 209 342, mobil: 723 307 287, email: [email protected]

Úsek správních činností

Přestupky, Sociální věci, Opatrovnictví, Shromažďování občanů

Matrika, Evidence obyvatel, Ověřování

Silniční správní úřad

Sekretariát, Podatelna, CZECHPOINT

Životní prostředí

Stavební úřad

Úsek vodovodů a kanalizací - detašované pracoviště Zahradní 182

Vodní hospodářství, ČOV

Úsek správy obecního majetku

Správa domovního fondu, HIM, Investiční výstavba

Nájemní smlouvy, Pohledávky

Správa pozemků, Správa hřbitova, Správa komunikací

Odpadové hospodářství, Správa lesů, Vzhled obce

Finanční úsek

Rozpočet, Platy, Statistiky a výkaznictví

Účetní

Místní poplatky, Pokladna, Rybářské lístky, Povolování hracích automatů, Správa movitého majetku