INFORMACE O VÝMĚNĚ VODOVODU VE VELKÉM BŘEZNĚ - DOPRAVNÍ OMEZENÍ

V pondělí 18. 9. 2017 zahájí obcí vybraná stavební firma realizaci akce: Obnova vodovodu v MK Zadní a propoj do MK Nová. Vodovod bude měněn výkopově, proto část silnice, kde bude vodovod měněn, bude vždy po nezbytně nutnou dobu úplně uzavřena.

Předkládáme návrh dopravního značení.