INFORMACE K VÝDEJI ŽOKŮ NA BIO ODPAD

Výdej žoků bude zahájen dne 18. 3. 2017 (sobota) a to v prostorách sběrného místa Velké Březno. Žádáme občany, aby tento termín respektovali a nevyžadovali po pracovnici sběrného místa o dřívější vydání. Nebude vám vyhověno, neboť žoky se nyní připravují k výdeji. 

Počet žoků se od předchozího roku nezměnil, tj. na jedno číslo popisné mohou být vydány 2 žoky/rok.

Dále upozorňujeme občany, že žoky musí být umístěny na veřejném prostranství (tzn. před plot) jinak nebudou odvezeny!!!