aktuality

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU

      

SPRÁVNÝ ZPŮSOB PODÁNÍ

                                  TERMÍNY SVATEBNÍCH OBŘADŮ 2018

                               

INFORMACE PRO VLASTNÍKY VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Den otevřených dveří pivovaru Velké Březno

06.09.2016

Tuto sobotu 10. 9. se od 12:00 koná tradiční Den otevřených dveří pivovaru Velké Březno. O ... Více ...

Žádost

31.08.2016

Žádáme občany, aby v sobotu 3. 9. od 7:00 – 18:00 hod. neparkovali svými vozidly na dolním N ... Více ...

Pozvánka na Státní zámek Velké Březno - DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

31.08.2016

Státní zámek Velké Březno již v osmnáctém pokračování připravil OŽIVENÝ ZÁMEK s podti ... Více ...

Nádoby na separovaný odpad z Náměstí přemístěny

30.08.2016

Kontejnety na separovaný odpad - plasty, papír a sklo z Náměstí byly přemístěny pod sběrný ... Více ...

Doplňující informace k pozastavení prodeje obědů externím strávníkům Domova pro seniory Velké Březno

29.08.2016

Vedení Domova pro seniory bylo nuceno prodej obědů pro externí strávníky dočasně pozastavit, ... Více ...

Poslední možnost pro zapojení do tvorby rozvojového programu obce Velké Březno

24.08.2016

Vážení spoluobčané, zastupitelé naší obce zpracovávají program rozvoje naší obce, ve kte ... Více ...

4498.pdf 205 kB