GDPR

INFORMACE O POVINNOSTECH OBCE VELKÉ BŘEZNO JAKO SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ VŮČI DOTČENÝM SUBJEKTŮM ÚDAJŮ

MATRIKA A EVIDENCE OBYVATEL

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

PRACOVNĚ PRÁVNÍ

Rada a Zastupitelstvo

SPRÁVA MAJETKU OBCE

SPRÁVNÍ ČINNOSTI

VODOVODY A KANALIZACE

VOLBY