Dotační programy obce Velké Březno

Zastupitelstvo obce Velké Březno schválilo dne 27. 12. 2017 nová pravidla finanční podpory obce. Konkrétně se jedná o dva dotační programy, podle kterých se budou finanční příspěvky rozdělovat. Termín pro podání žádostí je pro rok 2018 v obou programech stanoven do 15. 2. 2018

1) Dotační program na podporu pořádání sportovních a kulturních akcí

2) Dotační program na podporu celoroční činnosti organizací působících v oblasti sportu a kultury