Dotace z fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje

Naše obec byla úspěšná při podání žádosti o dotaci z Fondu vodního hospodářství ÚK a Zastupitelstvo Ústeckého kraje tak schválilo usnesením č.110/31Z/2016 ze dne 5. 9. 2016 poskytnutí investiční dotace na podporu těchto obecních staveb: 

  • Velké Březno Mlýnská ulice – obnova vodovodu, 
  • ČOV Velké Březno – celková výměna zařízení česlí, 
  • Velké Březno – výměna vodovodu v části ulice Zadní a propoj do ulice Nová, 
  • Valtířov kolonka – celková obnova ČSOV. 

Celkové náklady na výše uvedené stavby jsou hrazeny v částce 3.055.566,50 Kč (70 %) ze zdrojů KUÚK a v částce 1.309.528,52 (30 %) ze zdrojů obce.

Fotogalerie:

ČOV VELKÉ BŘEZNO - OBNOVA ZAŘÍZENÍ HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ
VELKÉ BŘEZNO MLÝNSKÁ ULICE – OBNOVA VODOVODU