Dotace MZE

Dotace MZE - dopis od MAS ze dne 26.11.2015.

Přátelé, srdečně zdravím,

MZE plánuje podporu  z národních zdrojů  na drobné památky , kde bude  míra dotace 70% pro obce do 5000 obyvatel .  Možnost podávat  žádosti bude v létě 2016.  Vzhledem k tomu, že  z PRV podpora památek vypadla, je to jakási náhrada a rozhodně bychom toho měli  využít. Projekty potřebují přípravu.  MAS mají k dispozici  návrh pravidel, která Vám zatím  nemohu poslat ( protože je nezveřejnilo ještě MZE ). Nicméně  dotace budou na:

Předmět dotace:

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 5000 obyvatel, které nejsou chráněnými kulturními památkami s předmětem ochrany podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Jedná se o objekty: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, bysty či sochy slavných rodáků, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely. Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.

Subjekt:

  • obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 5000 obyvatel,
  • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají působnost delší než 2 roky,
  • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • vlastník objektu,
  • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
  • uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí. - o tomto se ještě diskutuje

Výše dotace:

Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Výše dotace se odvíjí od počtu validních žádostí, dále na výši disponibilních finančních prostředků.

Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč.

Maximální hodnota dotace činí 499 999 Kč.

Vzhledem  ke zkušenostem, která naše MAS má,  nabízím  Vám  servis k přípravě projektů a zpracování žádostí.  Tyto dotace nesouvisí  s dotacemi z PRV ( ani žádných jiných SF), jde o národní zdroje, tzn. že  MAS  by na tuto činnost vyčlenila pracovníka, jehož  mzda ( nebo odměna z DPP), by nebyla  zadotována ze Strategie. Tak praví Pravidla  SCLLD. Proto  bychom za  přípravu, zpracování žádosti , příp. koordinaci ( výběrko,  a td. ), závěrečné vyúčtování  - fakturovali  částku podle smlouvy o dílo. 

Pokud je pro Vás tato informace zajímavá - ozvěte se mi prosím co nejdříve!!!

Žadatelem podle  pracovní verze  nemohou být  příspěvkové organizace, kraj  a pod.... tzn. že ty křížky, které stojí u silnic  na pozemku SÚS a pod, bohužel  šanci nemají z tohoto programu ( ale zase mají  třeba přímo z Kraje ). Ale tato podmínka se může ještě změnit. 

30% spolifinancování, je  u těchto projektů obvyklé, jen v PRV v minulém období to bylo přes MAS 90% - což bylo maximálně výhodně, ale bohužel  tato šance už není  a nebude, využijme tedy všeho, co se nám nabízí!!!!!

 Zdraví, 

Jiřina Bischoffiová
MAS Labské skály
projektová manažerka
kontakt:
e-mail: [email protected]
tlf: 722 944 947
www.maslabskeskaly.cz
Mírové nám. 280
407 01 Jílové

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Rozumím