Strategické a rozvojové dokumenty

  • Územní plán - územní plán obce Velké Březno není v současné době k dispozici v digitální verzi. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo zahájení práce na novém a digitalizovaném územním plánu dne 25. dubna 2016.
  • Mapa Velké Březno - mapový portál GRAMIS, pomocí něhož lze prohlížet mapu obce, katastrální mapu, přistupovat do systému katastru nemovitostí a získat informace o číslech popisných a evidenčních.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpracovaná projektová dokumentace ŠKOLNÍ JÍDELNA

Půdorys návrhu nové školní kuchyně a jídelny - ve formátu pdf

Celkový situační výkres umístění nové školní kuchyně a jídelny - ve formátu pdf

Studie:

Uspořádání náves Valtířov -  ve formátu pdf

Centrum obce Velké Březno -  ve formátu pdf

Základní škola Velké Březno -  ve formátu pdf

Lesopark Háječek -  ve formátu pdf

Veřejný prostor Litoměřická ulice -  ve formátu pdf

Tivoli - relaxační zóna -  ve formátu pdf