ČEZ - manuál při řešení mimořádných situací

ČEZ DISTRIBUCE distribuuje manuál řešení mimořádných situací v distribuční soustavě, který je určen široké veřejnosti.