Částečná obnova stromové aleje v ulici Alej Sportovců - výsledek ankety

Anketa, která se týkala obnovy stromové aleje v ulici Alej sportovců vyšla jednoznačně pro variantu obnovy stromové aleje a zachování a obnovy chodníku. Děkujeme, že Vám není lhostejné, jak bude vypadat veřejné prostranství v naší obci.