Budoucí architekti ústecké průmyslovky byli oceněni za architektonické návrhy na zvelebení centra obce.

Dne 7. března došlo k slavnostnímu uzavření a vyhodnocení soutěže architektonických návrhů na úpravu a vzhled středu obce Velké Březno, které zpracovali žáci oboru Pozemní stavitelství Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické v Ústí nad Labem. Ti se na výzvu starosty Velkého Března Michala Kulhánka zprostředkovanou ředitelem školy Vítězslavem Šteflem zapojili do této soutěže, kdy zadání nebylo vůbec jednoduché. Na relativně malém prostoru bylo třeba skloubit více požadavků, vytvořit např. prostory pro parkování aut, otáčení autobusů, ale zároveň odpočinkovou a oddechovou zónu pro občany i prostor pro možnost setkávání obyvatel při obecních akcích atd. Starosta obce poděkoval jak jednotlivým žákům, tak i jejich pedagogům a předal žákům jménem obce finanční odměnu za odvedenou práci. „Všechny návrhy byly zhodnoceny jak zastupitelstvem, tak i občany Velkého Března. Musím říci, že se sešla řada významných podnětů, podle kterých pak bude probíhat následná realizace úpravy zmíněných veřejných prostor. A že se tak prostředí a vzhled naší obce výrazně zlepší, není třeba dodávat.“ Pro tři žáky je práce i významným kvalitativním ukazatelem před nastávajícími maturitními zkouškami, pro čtvrtého žáka, který navštěvuje teprve třetí ročník, jde o výborný odrazový můstek v dalším studiu. „Jsem na naše žáky velmi hrdý,“ dodal ředitel školy Vítězslav Štefl. „Jde o další způsob propojení teoretického studia našich žáků s jejich budoucí prací či dalším zvyšováním kvalifikace. Moc jim držím palce.“