Architektonická studie prostoru Náměstí Velké Březno

Společnost City Upgrade zpracovává architektonickou studii prostoru náměstí pod hodinami. Pro vetší informovanost jsme k tomuto účelu vytvořili webové stránky, kde je možné shlédnout postup prací. Na facebookových stránkách obce byla k tomuto tématu také otevřena diskuze, do které bylo možné přispívat a která byla zohledněna při tvorbě konceptu architektonické studie. Na základě studentských prací, podnětů diskutujících a podnětů zastupitelů byl vytvořen koncept, jehož hlavní rysy vč. 3D vizualizace jsou popsány zde.