Architektonická studie prostoru Náměstí Belké Březno

Společnost City Upgrade zpracovává architektonickou studii prostoru náměstí pod hodinami. Jelikož chceme tento prostor plánovat spolu s Vámi, vytvořili jsme webové stránky, kde je možné shlédnout postup prací, ale i Vaše aktivní zapojení. Současně je na facebookových stránkách obce otevřena k tomuto tématu diskuze, do které lze přispívat.