Architektonická studie prostoru Náměstí Velké Březno

Společnost City Upgrade zpracovala architektonickou studii prostoru náměstí pod hodinami. Pro vetší informovanost jsme k tomuto účelu vytvořili webové stránky, kde je možné shlédnout postup prací, ale i Vaše aktivní zapojení. Na facebookových stránkách obce byla k tomuto tématu také otevřena diskuze, do které bylo možné přispívat a která byla zohledněna při tvorbě konceptu architektonické studie. Na základě studentských prací, podnětů diskutujících a podnětů zastupitelů byla vytvořena  studie, jejíž hlavní rysy včetně vizualizace jsou popsány níže:

Ucelený prostor, který by bylo možné definovat jako náměstí v obci Velké Březno v historii prakticky neexistoval a neexistuje. Jako centrum obce fungovalo nábřeží potoka po obou jeho stranách. Všechny důležité funkce a budovy byly uspořádány podél něj. I dnes jako centrum obce a tedy i jako pomyslné náměstí funguje prostor od školy směrem dolů podél potoka až k restauraci U Dubu.

Architektonická studie, která byla zpracována na základě studentských prací, podnětů diskutujících a podnětů zastupitelů, se proto zaměřuje nejen na prostor náměstí pod hdinami, ale právě také na okolí, bez kterého nemůže náměstí fungovat. Samotný koncept náměstí vychází z myšlenky oživení dnešního nezajímavého stavu bez jasného vymezení prostoru a místa. Chybí zde občanská vybavenost, která by sem lidi přitáhla a prostor by opravdu žil jako náměstí, tedy funkční střed obce, kde se lidé setkávají. Z tohoto důvodu je nutné, aby obyvatele i turisty přitáhlo samotné náměstí. Proto bylo při návrhu hlavně myšleno na různé možnosti odpočinku i aktivního vyžití. A také místo, kde se turista i občan dozví o obci samotné a její zajímavé historii. Výrazně jiným povrchem, než je v současnosti se navrhuje jasně a zřetelně vymezit prostor náměstí. Uprostřed je navržena travnatá plocha, v rámci které jsou navrženy I okrasné květiny, které budou tuto plochu zjemňovat a dodají ji příjemný detail. Výškový rozdíl mezi hlavní silnicí a zbytkem náměstí je vyřešen pomocí terasovitých schodů, které budou sloužit k posezení.

Jedním z nejdůležitějších bodů náměstí byla a nadále i bude dvoustopá alej. Ta je znatelná i na historických fotografiiích. Stejně znatelná je i alej na levém břehu potoka, kterou by bylo ideální doplnit a celý levý břeh přeměnit na promenádu, jenž by byla propojena se samotným náměstím třemi mosty.  Současný silniční most zůstane zachován a pro pěší navrhuje studie vybudovat dvě nová propojení. Širší pobytový most, kde bude možné se zastavit a posadit se a užší vyvýšenou lávku ve spodní části náměstí, která povede k dolnímu zámku a pivovaru. Nová alej je navržena také na východní straně náměstí před budovou z 80. Let minulého století. Tato alej by měla budovu částečně odstínit. Mezi jednotlivými stromy jsou rozmístěna parkovací stání, která budou sloužit, stejně jako stávající parkování, návštěvníkům potravin či obecního úřadu.

Samotný prostor náměstí je řešen jako společenský prostor pro setkávání obyvatel, posezení u vody nebo v altánu, procházky kolem vody, odpočinek a kulturní akce. Většinu povrchu by tvořil probarvený červený beton, který je vhodný pro pořádání společenských akcí. Druhým povrchem je mlat cihlové barvy. Tento povrch je navržen v klidové části náměstí v dvoustopé aleji  na pravém břehu potoka. Třetím povrchem je pak tráva v severní části náměstí. Tato plocha by měla sloužit k odpočinku i k hraní různých her. Celý prostor náměstí tedy mohou užívat děti pro hru, ale i senioři, turisté, cyklisté a místní obyvatelé pro venkovní posezení a odpočinek.

Pro připomenutí historie obce se navrhuje vytvoření časové osy v podobě kovové linie, do které jsou vyřezány letopočty a stručné informace o nejdůležitejších událostí, které se pojí s historií obce Velké Březno.

Studie také navrhuje umístit na náměstí skrytý vodní prvek v betonovém povrchu, který by byl umístěn na konci dvoustopé aleje.

V letošním roce se na základě této studie počítá se zpracováním projektové dokumentace k územnímu, případně stavebnímu řízení. O dalších případných krocích vedoucích k samotné realizaci pak budou rozhodovat zastupitelé obce.

Kompletní architektonickou studii naleznete na webových stránkách tohoto projektu.