Průzkum zájmu domácí kompostéry pro občany obce Velké Březno ZDARMA - platnost do 16.4.2018.

Obec Velké Březno dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (až 50 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích, rozhodli jsme se maximálně podporovat systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. 

Rádi bychom každému zájemci poskytli zcela ZDARMA kvalitní domácí kompostér, který v případě, že získáme dotaci, bude zakoupen z finančních prostředků z EU nebo kraje. Proto potřebujeme zjistit Váš případný zájem o kompostéry.

Proč vytvořit pohodlnější systém třídění?

Legislativa ukládá v platnost, že od roku 2024 se nesmí skládkovat využitelné složky komunálního odpadu, čímž se výrazně zdraží poplatek za skládkování (ze současných 500 Kč až na 2000 Kč). Jelikož využitelné složky (plast, papír, sklo, bio) tvoří významné procento (až 80 %) z celkového komunálního odpadu, který aktuálně končí na skládkách, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém ADRESNÉHO TŘÍDĚNÍ, který je efektivnější a muže přinést občanůmi obci finanční úsporu.

Kompostér.

5500.png Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost. Bio odpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.

Suroviny vhodné do kompostu: 

Tráva, listí, zbytky rostlin, bramborové slupky, rozdrcené dřevo, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, ), trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), sláma, atd.

...

VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO.