Částečná obnova stromové aleje v ulici Alej Sportovců.

V dlouhodobých plánech obce je částečná obnova stromové aleje v ulici Alej Sportovců. Vzhledem k existenci inženýrských sítí v zeleném pásu na straně Mateřské školy a Tivoli, je případná výsadba možná jen na protilehlé straně. V první fázi je uvažováno o obnově aleje od křižovatky s ulicí Zahradní směrem k Labi. Zapojte se do ankety a řekněte, zda chcete stávající pravý chodník opravit a zachovat, nebo místo něj vybudovat parkovací místa.

Varianta 1: Obnovit alej a chodník

5816.png Pohled směrem z křižovatky ulic Zahradní a Alej Sportovců k Labi.

Varianta 2: Obnovit alej a parkování

5817.png Pohled směrem z křižovatky ulic Zahradní a Alej Sportovců k Labi.

Volba preferované varianty: