Dotazník ke třídění odpadů

Pro odeslání Dotazníku použijte, prosím, tlačítko na konci formuláře. Výsledky nám pomůžou zkvalitnit odpadové hospodářství v obci. 

Děkujeme za spolupráci.

=========================================================

=========================================================
1. Kde bydlíte?
2. Kolik členů má Vaše domácnost?
3. Jaké informační prostředky obce využíváte?
-:
4. Předcházíte vzniku odpadů?
5. Pokud se zabýváte předcházením vzniku odpadu, jakým způsobem?
Možnosti:
6. Třídíte odpad?
-:
7. Pokud třídíte odpady, jaké druhy třídíte?
Druh:
8. Pokud odpad netřídíte, jaký máte důvod?
Důvod:
9. Jaké odpady odevzdáváte do sběrného místa?
Druh:
10. Co děláte s bioodpady z kuchyně?
Umístění:
11. Co děláte s bioodpady ze zahrady?
Možnosti:
12. Kolik je Vám let?
13. Vaše pohlaví?
14. Místo pro Váš názor:

(*) Povinná políčka.