Průzkum zájmu občanů obce Velké Březno o adresné třídění odpadu

Naše motto: Čím více třídíte, tím méně platíte. K zavedení tohoto systému a k možné úspoře Vašich financí však potřebujeme zjistit Váš zájem o zapojení se do systému adresného třídění. 

Naše obec dlouhodobě usiluje o zlepšení ekologické a ekonomické stránky nakládání s komunálním odpadem. Řešením je zavedení kvalitního, přehledného a spravedlivého systému, které by mělo příznivý dopad nejen na zodpovědné občany, ale i na samotnou obec.

Proč vytvořit pohodlnější systém třídění?

Legislativa ukládá v platnost, že od roku 2024 se nesmí skládkovat využitelné složky komunálního odpadu, čímž se výrazně zdraží poplatek za skládkování (ze současných 500 Kč až na 2000 Kč). Jelikož využitelné složky (plast, papír, sklo, bio) tvoří významné procento (až 80 %) z celkového komunálního odpadu, který aktuálně končí na skládkách, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém ADRESNÉHO TŘÍDĚNÍ, který je efektivnější a muže přinést občanůmi obci finanční úsporu.

Jak funguje ADRESNÉ TŘÍDĚNÍ?

5299.png

Rádi bychom každé domácnosti poskytli zcela ZDARMA nádoby na tříděný odpad (papír a plast) s nálepkami s adresným kódem. Adresný kód je přidělen každé domácnosti zvlášť a díky načítání tohoto kódu do chytrého systému můžete mít přehled, jak Vaše domácnost třídí. Obci tato data také slouží k vypočítání možné SLEVY z ročního poplatku za odpady. 

Stávající hnízda kontejnerů na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, textil) budou v obci k dispozici i nadále.

.

Tento průzkum je pomocným nástrojem k informování občanů o změně nakládání s odpadem v obci Velké Březno. Na základě výsledků průzkumu Vás budeme informovat na obecních webových stránkách a facebooku o dalším postupu.